Απουσιολόγιο

Οι απουσίες πέρα από ένα ποσοτικό δείκτη που δηλώνει τη φυσική παρουσία του μαθητή, αποτελούν και ένα σημαντικότατο ποιοτικό στοιχείο στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών απέναντι σε μαθήματα, διδάσκοντες, οργανωτικά πλαίσια κλπ, καθώς και ένα δείκτη της οικογενειακής κατάστασης και του ευρύτερου κοινωνικού γίγνεσθαι εντός του οποίου κινείται ο μαθητής.
 
Στο παραπάνω πνεύμα το απουσιολόγιο της InEdu εστιάζει στη διαχείριση και επεξεργασία αυτών ακριβώς των στοιχείων, επιχειρώντας να προσθέσει εκπαιδευτική αξία στην όλη διαδικασία (student centric absent management).
 
Στο πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης η λύση της InEdu για το απουσιολόγιο βασίζεται στην καταχώρηση ποιοτικών στοιχείων αναφορικά με τις απουσίες των μαθητών, τη συσχέτισή τους με τα στοιχεία που αφορούν τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά τους, καθώς και πληροφορίες που αφορούν στην οικογενειακή τους κατάσταση και τον ιατρικό τους φάκελο.
 
Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η ουσιαστική αξιοποίηση του απουσιολογίου, για τη ανάληψη ενεργειών από πλευράς του Οργανισμού, αλλά και η διαρκής ενημέρωση του προφίλ του μαθητή.