Εγγραφές

Η διαδικασία των εγγραφών αποτελεί μια κατεξοχήν εξωστρεφή διαδικασία για τους Eκπαιδευτικούς Oργανισμούς, καθώς κατά τη διάρκειά της οι υποψήφιοι μαθητές και οι γονείς τους ενημερώνονται για την παιδαγωγική προσέγγιση, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό, τα εργαλεία και τα μέσα που παρέχονται από τον Oργανισμό.
 
Οι λύσεις της InEdu διαχειρίζονται τη διαδικασία των εγγραφών από την πρώτη στιγμή, που με οποιοδήποτε τρόπο εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πλευράς των γονέων ή/και των μαθητών-φοιτητών για τις υπηρεσίες του Οργανισμού (Leads) και την αντιμετωπίζουν ως μια πραγματική ευκαιρία για ουσιαστική επικοινωνία με γονείς, μαθητές – φοιτητές και φορείς.
 
Οι συγκεκριμένες λύσεις βασίζονται στην φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική των συστημάτων διαχείρισης πελατών (Microsoft 2013 Dynamics CRM) και συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα τους με εξειδικευμένες λειτουργίες για το χώρο της εκπαίδευσης και το Digital Marketing, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Μαθητών (Student Information System).
 
Με τον τρόπο αυτό οι γονείς ή/και μαθητές, που εκδηλώνουν με οποιοδήποτε τρόπο το ενδιαφέρον τους, καταχωρούνται και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια μπορεί να γίνουν αποδέκτες ενημερώσεων, υλικού προώθησης, προσφορών κτλ, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.