Οικονομικά

Οι λύσεις της InEdu περιλαμβάνουν μια σειρά από εργαλεία και εφαρμογές και αναλαμβάνουν τη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων του Εκπαιδευτικού Οργανισμού που σχετίζονται με τον κύκλο του προσδιορισμού και της καταβολής των διδάκτρων, αρχής γενομένης από την υποβολή προσφοράς προς τους γονείς, μέχρι το πλάνο πληρωμής, την εξόφληση, την έκδοση των παραστατικών και τέλος την ενημέρωση του λογιστηρίου.

Ειδικά όσον αφορά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την είσπραξη των διδάκτρων, οι παραπάνω λύσεις περιλαμβάνουν μια σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες που αφορούν την έγκαιρη ειδοποίηση των γονέων μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, σε χρονικά διαστήματα και τρόπους, που μπορεί ταυτόχρονα να αυτοματοποιηθούν και να προσωποποιηθούν, σε σχέση με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά του κάθε γονέα.

Πέρα από τα παραπάνω οι εν λόγω λύσεις, αντιμετωπίζουν τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένο μαθητή, ως σημαντικότατα δεδομένα που συμπληρώνουν το προφίλ του και μπορεί να αξιοποιηθούν από κοινού με αντίστοιχα, που αφορούν τις επιδόσεις, τη συμπεριφορά του και την παρουσία του προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με τη μαθησιακή του πορεία, την κοινωνική του εξέλιξη κτλ.

Οικονομικά