Ασφάλεια

Το θέμα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών τόσο σε επίπεδο χρήσης από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και σε επίπεδο προστασίας από ανεπιθύμητους επισκέπτες, αποτελεί βασική προτεραιότητα των λύσεων και εφαρμογών της InEdu.