Εξοπλισμός

Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό η «παλέτα» της InEdu  καλύπτει όλο το φάσμα των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών ενός εκπαιδευτικού οργανισμού αρχής γενομένης από την διαχείριση κλήσεων, εγγράφων, εντύπων και εκτυπώσεων ως και κυρίως στην υποστήριξη του διδακτικού έργου με: εποπτικά μέσα (βιντεοπροβολείς, οθόνες και διαδραστικούς πίνακες), φορητές συσκευές (notebooks, tablets, διατάξεις φόρτισης – διαχείρισης - αποθήκευσης), εξοπλισμό εργαστηρίων πληροφορικής (PCs, εκτυπωτές, scanners κτλ), εξειδικευμένα έπιπλα (ατομικά θρανία για την υλοποίηση εναλλακτικών διατάξεων αίθουσας)