Ολοκλήρωση Συστημάτων

Το σύνολο των εφαρμογών και μονάδων εξοπλισμού που βρίσκονται στην κατοχή ενός εκπαιδευτικού οργανισμού αντιμετωπίζονται, στο πλαίσιο των λύσεων της InEdu, ως εργαλεία που περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη του και χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση στη λογική της ακαταλληλότητάς τους για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του οργανισμού (tool based approach).